UDRŽITELNOST V SOULADU S PŘÍRODOU

Jako společnost a zaměstnavatel plníme naši sociální a environmentální odpovědnost. Důraz je kladen na výrobu s výkonem vody. Velký a malý Rehbach, který proudí v Guttenbergerově kladišti, vždy poskytli energii potřebnou pro výrobu našich nástrojů.

Vodní Energie

Vodní energie vždy hrála důležitou roli v historii nástrojů Krumpholz. V minulosti byly kladiva a jiné kovací stroje poháněny vodou z vodní nádrže. Dnes je elektřina generována pomocí dvou turbín, které dodávají energii pro provoz výroby a obytný dům. Přebytečná elektřina je přiváděna do sítě.

Použitím obnovitelných zdrojů energie z vodních elektráren může naše kovárna vyrábět vždy soběstačnou, bezpečnou a nízkouhlíkovou energii.